เลือกรหัสไปรษณีย์

คำถามที่พบบ่อย


คำถามที่พบบ่อย

 

ฉันจะได้รับสินค้าเมื่อไหร่และสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้อย่างไร

เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้องในการส่งสินค้า ขอความร่วมมือให้ลูกค้าใส่ที่อยู่ให้ครบถ้วนและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะมีการติดต่อก่อนการนำส่งสินค้า

1). สินค้าภายใต้การดำเนินการขายของ Makro ท่านอาจจะไม่สามารถตรวจสอบสถานะได้ แต่ขอให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะนำส่งสินค้าภายในเวลาและวันนำส่งที่ท่านกำหนดไว้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อก่อนการนำส่ง 

2). สินค้าที่ร้านค้าเป็นร้านค้าอื่นๆ การนำส่งสินค้าจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

 1. สินค้าที่จัดส่งโดยบริษัทขนส่งอื่นๆ ซึ่งเมื่อร้านค้าส่งสินค้าออกมาแล้ว จะมีการอัปเดตหมายเลขพัสดุและชื่อบริษัทนำส่งในรายละเอียดการสั่งซื้อ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งของสินค้าได้ทั้งในแอพพลิเคชั่น และสามารถนำหมายเลขพัสดุไปตรวจสอบในเว็ปไซต์ของขนส่งนั้นๆ 
 2. สินค้าที่ทำการจัดส่งโดยร้านค้าเอง ท่านอาจไม่สามารถตรวจสอบสถานะเบื้องต้นได้ อย่างไรก็ตาม ร้านค้าจำเป็นต้องนำส่งสินค้าให้ได้ตามวันที่กำหนดไว้ในหน้าการสั่งซื้อของท่าน 

หากมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้า 

 

การให้บริการนำส่งของ Makro PRO ครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง

พื้นที่ให้บริการปัจจุบัน Makro PRO จะแบ่งการให้บริการตามพื้นที่ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. สินค้าที่จัดส่งโดย Makro ซึ่งเราต้องการมั่นใจว่า เราส่งมอบคุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุด จึงครอบคลุมการบริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อน โดยเราจัดส่งในพื้นที่ภายใต้รหัสไปรษณีย์ดังต่อไปนี้ก่อน และจะมีการขายพื้นที่การให้บริการในอนาคต 

10010, 10100, 10110, 10120, 10130, 10140, 10150, 
10160, 10170, 10200, 10210, 10220, 10230, 10240, 
10250, 10260, 10290, 10300, 10310, 10330, 10400, 
10500, 10510, 10520, 10530, 10600, 10700, 10800, 
10900, 11000, 11110, 11120, 11130, 11140, 12000,
12110, 12120, 12130, 12140, 12150, 12160, 12170, 
73170, 73220, 74000, 74110, 74130

2. สินค้าจากร้านค้าอื่นๆ มีการจัดส่งให้ลูกค้าในทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยไม่กำหนดพื้นที่การให้บริการ

 

ข้อมูลที่จำเป็นในการระบุที่อยู่ในการนำส่ง

1). รหัสไปรษณีย์และเขตหรืออำเภอ เนื่องจากขนส่งจำเป็นต้องมีการกระจายสินค้าตามรหัสไปรษณีย์ หากใส่รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้มีการกระจายสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าที่ไม่ถูกต้องและทำให้เกิดความล่าช้าได้


2). ข้อมูลที่อยู่ เช่น บ้านเลขที่ ซอย ถนน  ตำบล หรือจุดสังเกต เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้องในการส่งสินค้า (ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านก่อนการนำส่งได้ เจ้าหน้าที่จะมีการพยายามเข้าไปนำส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้)

 

3). หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะมีการติดต่อก่อนการนำส่งสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าทราบถึงสถานะการนำส่งและวางแผนการรับสินค้าต่อไป

 

ฉันจะสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดส่งได้หรือไม่

1). สินค้าที่ดำเนินการขายและจัดส่งโดย Makro

ท่านสามารถเปลี่ยนเวลาจัดส่งของคำสั่งซื้อได้จนถึง 24 ชม. ก่อนวันจัดส่งตามกำหนดเดิมของท่านหรือเลือกวันจัดส่งใหม่ ทีมบริการลูกค้าของเราจะช่วยท่านในการจัดกำหนดการจัดส่งใหม่

ตัวอย่างเช่น ท่านสั่งซื้อวันนี้เวลา 10:00 น. และเลือกการจัดส่งภายใน 2 วัน ที่เวลา 14:00 น. ท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาจัดส่งได้ถึงพรุ่งนี้จนถึงเวลา 14:00 น.

 

2) สินค้าที่จัดส่งโดยบริษัทขนส่งอื่นๆ

วันจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามกำหนดของบริษัทนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หมายเลขพัสดุจะปรากฏอยู่ในรายละเอียดคำสั่งซื้อเมื่อผู้ขายส่งสินค้าให้กับบริษัทขนส่งแล้ว สถานะของสินค้าจะปรากฏอยู่ในหน้ารายละเอียดคำซื้อ และท่านยังสามารถนำหมายเลขพัสดุไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งนั้นๆ

 

3) สินค้าที่ทำการจัดส่งโดยร้านค้าเอง

สินค้าจะถูกจัดส่งโดยร้านค้าด้วยวิธีการของร้านค้า ซึ่งท่านอาจไม่สามารถตรวจสอบสถานะเบื้องต้นได้ อย่างไรก็ตาม ร้านค้าจำเป็นต้องนำส่งสินค้าให้ได้ตามวันที่กำหนดไว้ในหน้าการสั่งซื้อของท่าน แต่หากท่านต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาการจำส่ง ท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าเพื่อประสานงานกับร้านค้าตามลำดับ 

 

การคิดค่าขนส่งสินค้า
 

เนื่องด้วย Makro PRO มีการพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการรวมถึงการขยายพื้นที่บริการและเพิ่มจำนวนรถขนส่ง Makro PRO อนุญาตปรับยอดสั่งซื้อขั้นต่ำเป็นยอดสั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป สำหรับการจัดส่งให้ท่านฟรี มีผลตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับยอดระหว่าง 499 - 1,000 บาท เราขออนุญาตคิดค่าส่ง 50 บาท (ซึ่งเรายังขออนุญาตจำกัดยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำเป็น 499 บาท) ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่สินค้าส่งไม่ครบเราจะคืนค่าขนส่งให้ท่านเต็มจำนวน

 

นโยบายการคืนสินค้าของ Makro PRO

ท่านสามารถส่งคำร้องขอคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่จัดส่งสินค้า โดยท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้า Makro PRO ของเรา

ซึ่งเงื่อนไขในการคืนสินค้าเมื่อคุณซื้อสินค้าจาก Makro PRO มีดังนี้

เหตุผลที่คืนสินค้า

เงื่อนไข

สินค้าที่ยังไม่ผ่านการเปิดหรือใช้งาน

สินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมป้ายต่างๆ อุปกรณ์และของแถม

เปลี่ยนใจ

จำเป็น

จำเป็น

สินค้าไม่ตรงตามที่ได้โฆษณาไว้

จำเป็น

จำเป็น

สินค้าชำรุดเสียหาย

ไม่จำเป็น

จำเป็น

สินค้าหมดอายุ

จำเป็น

จำเป็น

ได้รับสินค้าผิดรายการ

จำเป็น

จำเป็น

 

ทั้งนี้ มีสินค้าบางประเภทไม่สามารถส่งคืนได้ เช่น สินค้าประเภทอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารเสริม ชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน ชุดนอน เครื่องประดับสตรี เครื่องสำอาง หนังสือ นิตยสาร สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่กรอกใบการันตีเรียบร้อยแล้ว สินค้าลดราคาพิเศษ และของแถม

หากมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมอื่นๆ กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา

 

 

ฉันได้รับสินค้าชำรุดเสียหายหรือสินค้าหมดอายุ

ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับความไม่สะดวก ที่เกิดขึ้น กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา ทางทีมงาน Makro PRO จะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ถูกต้องและทำการรับคืนสินค้าที่ชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ เพื่อช่วยให้เรานำไปปรับปรุงแก้ไขในระบบการจัดการของ Makro PRO และเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ารายอื่นจะไม่ประสบปัญหาเดียวกันนี้

ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายหมดในสต๊อก ทางเราจะดำเนินการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการคืนเงินได้ที่นี่

 

ฉันได้รับสินค้าไม่ครบถ้วนต้องทำอย่างไร

ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับ ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา ทางทีมงาน Makro PRO จะดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ขาดหายไปให้กับท่านโดยเร็วที่สุด

ในกรณีที่รายการสินค้าที่ขาดไปหมดในสต๊อก ทางเราจะดำเนินการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการคืนเงินได้ที่นี่

 

ฉันได้รับสินค้าผิดรายการหรือไม่ถูกต้อง

ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับความไม่สะดวก ที่เกิดขึ้น กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา ทางทีมงาน Makro PRO จะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุดและทำการรับคืนสินค้าที่ส่งผิดไปเพื่อช่วยให้เรานำไปปรับปรุงในระบบการจัดการของ Makro PRO และเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ารายอื่นจะไม่ประสบปัญหาเดียวกันนี้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่ได้รับผิดรายการไปมีสภาพครบถ้วนเป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้าของเรา

ในกรณีที่สินค้าที่ต้องจัดส่งใหม่หมดในสต๊อก ทางเราจะดำเนินการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาการคืนเงินได้ที่นี่

 

ฉันสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หรือไม่

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้อย่างง่ายดายและทุกเวลา แค่คุณทำการติดต่อทีมบริการลูกค้า ก่อนที่คำสั่งซื้อของท่านจะถูกจัดส่งออกไป แต่เมื่อใดก็ตามที่ทีมขนส่ง ของเราได้จัดการสินค้าจากคำสั่งซื้อของท่านแล้ว เราขอแนะนำให้ท่านปฏิเสธการจัดส่งโดยแจ้งกับทางคนขับ เนื่องจากคนขับจะต้องติดต่อท่านก่อนการจัดส่งทุกครั้ง

ในกรณีที่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการคืนเงินของเราได้ที่นี่

 

ใช้ระยะเวลาในการคืนเงินนานเท่าไหร่

ขั้นตอนในการขอคืนเงินจะใช้เวลาตามระยะเวลาการคืนเงินซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินเข้ามาของรายการสั่งซื้อนั้น

ในการดำเนินการคืนเงินจากการคืนสินค้า เราจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ขายว่าสินค้าที่ได้รับคืนตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า ซึ่งอาจจะใช้เวลาในขั้นตอนดังกล่าวนานถึง 10 วัน (5 วันสำหรับการส่งสินค้าถึงผู้ขาย และอีก 5 วันสำหรับผู้ขายในการอนุมัติการคืนสินค้า) ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้บวกเพิ่มจากระยะเวลาการคืนเงิน

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการคืนเงิน

ระยะเวลาการคืนเงิน

บัตรเครดิต

คืนผ่านบัตรเครดิต

สูงสุดถึง 60 วัน

บัตรเดบิต

คืนผ่านบัตรเดบิต

สูงสุดถึง 60 วัน

ทรูมันนี่ วอลเล็ททรูมันนี่ วอลเล็ทสูงสุดถึง 7 วัน

การโอนเงินผ่านธนาคาร (QR Code)

การโอนเงินผ่านธนาคาร

สูงสุดถึง 14 วัน

 

สำหรับการคืนเงินผ่านธนาคาร เจ้าหน้าจะที่อาจจะมีการติดต่อเพื่อขอข้อมูลบัญชีธนาคารในการคืนเงิน และขอเรียนให้ทราบว่าชื่อผู้ชำระเงินจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีในการคืนเงิน

 

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าในใบกำกับภาษีมีข้อมูลผิดพลาด

1). สำหรับสินค้าที่ขายและจัดส่งโดย Makro

ท่านสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าเพื่อประสานงานในการส่งเนื่องทำการแก้ไขใบกำกับภาษีของท่าน ทั้งนี้กรุณาเก็บใบกำกับภาษีตัวจริงที่ผิดพลาดเพื่อส่งกลับมาตามที่อยู่ด้านล่าง

Makro สาขาบางบอน

210 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

หลังจากที่ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบกำกับภาษีใหม่ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาถึง 14 วัน ทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ทาง Mango ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

2). สำหรับสินค้าที่ขายและจัดส่งโดยร้านค้าอื่นๆ

ท่านตรวจสอบเงื่อนไขในการแก้ใบกำกับภาษี การสามารถติดต่อแผนกบริการลูกค้าเพื่อประสานงานกับทางร้านค้าในการแก้ไขใบกำกับภาษีของท่าน ทั้งนี้กรุณาเก็บใบกำกับภาษีตัวจริงไว้เพื่อขั้นตอนในการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าต้องขอเอกสารที่จำเป็นต้องมีในการขอแก้ไขใบกำกับภาษีดังนี้

 • ในนามส่วนบุคคล ต้องส่งสําเนาบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการของผู้กรอกคําร้อง
 • ในนามบริษัท ต้องส่ง สําเนา ภ.พ. 20

 

เงื่อนไขในการแก้ใบกำกับภาษีมีอะไรบ้าง

1).ใบกำกับภาษีต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกใบกำกับภาษี

2). สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีที่ ชื่อผู้เสียภาษี ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สถานประกอบการ สะกดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือมีการเปลี่ยนที่อยู่

3). ไม่สามารถเปลี่ยนรายละเอียดทั้งชื่อผู้เสียภาษี และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมกันได้

 

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดจาก Makro PRO

1). ท่านสามารถใช้รหัสส่วนลดชำระสินค้าร่วมกับการสั่งซื้อสินค้าในแอปพลิเคชั่น Makro PRO เท่านั้น
2). ท่านไม่สามารถแลกเปลียนรหัสส่วนลดเป็นเงินสดได้
3). ท่านสามารถใช้รหัสส่วนลดเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในแอปพลิเคชั่น Makro PRO ตามกำหนดเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อความที่ส่งให้ โดยจะระบุรายละเอียดได้แก่

 • จำนวนครั้งที่จำกัดในการใช้งาน
 • ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ
 • ช่วงวันที่สามารถใช้งานได้

4). บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5). สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกบริการลูกค้า Makro PRO 1432 ext.2 ทุกวัน เวลา 9:00 - 20:00

ผ่านไลน์ Line ID: @MakroPRO เวลา 07:00 - 21:00 น.

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1). ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ โดยคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่
2). ซึ่งท่านยังสามารถขอใช้สิทธิตามขอบเขตของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถดำเนินการด้วยตัวท่านเองผ่านการตั้งค่าของแอปพลิเคชั่น Makro PRO ดังนี้
 

 • การขอเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทร
 • การขอประวัติการซื้อสินค้าของท่าน
 • การเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคล

3). หากท่านไม่สะดวกในการดำเนินการในข้อที่ 2 ท่านยังสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม ที่นี่ เราจะดำเนินการตามคำร้องของท่านอย่างเร็วที่สุดตามลำดับ
4). ทั้งนี้ท่านยังสามารถยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ทำการเข้าไปยังแอปพลิเคชั่น Makro PRO จากนั้นลงชื่อเข้าใช้งาน
 • ไปยัง “อื่นๆ” เลือกจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นท่านสามารถทำการเลือกเปิด ให้ความยินยอมได้เป็นส่วนๆ
 • จากนั้นระบบจะดำเนินการให้ท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 14 วันทำการ