Makro Pro Logo

เลือกรหัสไปรษณีย์

Category List

นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว ภายนอกองค์กร

สำหรับลูกค้าสมาชิก

บทนำ

 

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้บริการ ข้อมูล และขายสินค้าผ่านสาขาและทางช่องทางต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดทำและให้บริการด้านออนไลน์ และดิจิทัล ครอบคลุมบริการในสื่อออนไลน์ทุกประเภท สำหรับให้บริการข้อมูลและการสั่งซื้อสินค้าทุกประเภทแก่ลูกค้าสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ wwwmakro.co.th, www.makro.pro,  www.makrohorecaacademy.com,  www.โชห่วยไทย.com หรือเว็ปไซต์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จะพัฒนาต่อไปในอนาคต รวมถึงแอปพลิเคชันและบริการออนไลน์ของบริษัทฯ ทั้งหมด (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะรวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านมาโดยตลอด 

 

โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์และเรียกดูเนื้อหาต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามท่านจำเป็นต้องลงชื่อสมัครเข้าใช้บัญชีเพื่อใช้บริการต่างๆ รวมทั้ง เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งการผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น ในเว็บไซต์ การลงทะเบียนสมัครสมาชิก การให้บริการสั่งซื้อสินค้าทุกประเภท หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิก ดังที่จะกล่าวต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย

 

ขอบเขตนโยบาย

 

นโยบายนี้ครอบคลุมถึง

 • วิธีที่บริษัทฯ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
 • วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
 • ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิของท่าน
 • การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ข่าวสารทางการตลาด
 • โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) และข้อมูลเชิงเทคนิค
 • กรณีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ติดต่อเรา

 

วิธีที่บริษัทฯ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

เมื่อท่านลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการจากบริษัทฯ

- ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุล วันเกิด รหัสประจำตัวประชาชน

- ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ 

 

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทฯ  

 

- ข้อมูลทางเทคนิค ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ความสนใจ การตั้งค่า หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทบราวเซอร์ และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของบราวเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบ

เมื่อท่านทำธุรกรรมทางการค้าและการชำระเงิน รวมทั้งการใช้บัตรสมาชิก

- ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น ข้อมูลยอดรวมการซื้อสินค้าที่ท่านได้ซื้อจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ

 

ท่านได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ เช่น การถ่ายรูปรับรางวัล หรือการร่วมงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 

- ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุล วันเกิด รหัสประจำตัวประชาชน

- ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่ง

- ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกไว้

ท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดของบริษัทฯ  หรือร่วมการแข่งขัน รับส่วนลด หรือตอบแบบสอบถาม

 

- ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุล วันเกิด รหัสประจำตัวประชาชน

- ข้อมูลตอบแบบสอบถาม

 

 

 

 

เมื่อท่านขอเอกสารเกี่ยวกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษี

 

- ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุล รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

- ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการออกใบกำกับภาษี

กรณีอื่นๆ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เช่น

ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 

- ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกไว้

ท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ หรือติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งเป็นคู่สัญญาของบริษัทฯ  โดยทั้งผ่าน/ไม่ผ่านระบบออนไลน์

 

- ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ 

- ความเห็น ข้อมูล ข้อแนะนำต่างๆ

- ข้อมูลการบันทึกเสียงสนทนาเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทฯ หรือตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ หรือติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งเป็นคู่สัญญาของบริษัทฯ

 

เมื่อท่านแจ้งเหตุการณ์ใดๆ ต่อบริษัทฯ เช่น กรณีทรัพย์สินสูญหาย อุบัติเหตุ หรือเกิดการกระทำความผิดภายในสถานที่ของบริษัทฯ

 

- ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุล วันเกิด รหัสประจำตัวประชาชน

 

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านให้ความยินยอมในการเก็บ อย่างไรก็ตาม หากท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ใช้บังคับ ภายใต้บังคับของกฎหมาย บริษัทฯ จะยังคงเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เคยเก็บรวบรวมไว้ต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์เดิมที่ท่านเคยให้ข้อมูลไว้

 

 

ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา หมู่เลือด เป็นต้น โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนหรือโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ผ่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง หรือที่จะกระทำการแทนหรือในนามบริษัทฯ ที่จำเป็นในการให้บริการแก่ท่าน และเพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์  ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการต่างๆ อาจอาศัย (1) ฐานความยินยอม (Consent) (2) ฐานสัญญา (กล่าวคือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา (Contract)) (3) ฐานหน้าที่ตามกฏหมาย (Legal Obligation) และ (4) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest) โดยมีวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 

 1. เพื่อปฏิบัติตามคำขอของท่านในการสมัครสมาชิกปฏิบัติตามคำสั่งซื้อสินค้า หรือให้บริการท่านผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ เมื่อท่านทำธุรกรรมทางการค้าและการชำระเงินรวมทั้งการใช้บัตรสมาชิก เช่น การชำระเงินค่าสินค้า การคืนเงิน การจัดส่งสินค้า การจัดส่งของรางวัล การใช้บัตรสมาชิกของท่านในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึงเพื่อตรวจสอบและจัดการธุรกรรมทางการเงินที่ท่านได้จัดทำเพื่อชำระค่าสินค้า
 2. เพื่อนำมาบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการบริการได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เช่น การสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ การทำวิจัยทางการตลาด หรือการเข้าร่วมการสำรวจด้านการตลาดอื่นๆ
 3. เพื่อการทำการตลาด รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ SMS อีเมล ไปรษณีย์ แอปพลิเคชันแม็คโคร เว็บไซต์แม็คโคร แอปพลิเคชัน Line Facebook และ Google ads และวิเคราะห์ประวัติการใช้จ่ายหรือการใช้บริการ ตลอดจนพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและส่งเสริมการขาย
 4. เพื่อการออกเยี่ยมลูกค้า ณ ร้านค้าเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และการส่งเสริมการขายต่าง ๆ
 5. เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 6. เพื่อการบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ
 7. เพื่อดำเนินการตามคำขอที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น การออกใบกำกับภาษี รวมถึงการคืนเงินภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว
 8. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันการทุจริต อาชญากรรม และปฏิบัติตามกฏหมายรวมถึงใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามและสืบค้นเพื่อการตรวจสอบการกระทำความผิด การทุจริต และเพื่อมาตรการด้านความปลอดภัย
 9. เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ รวมถึงกรณีการรักษาความปลอดภัยผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการดำเนินการกรณีที่ทรัพย์สินของท่านสูญหาย รวมถึงกระบวนการส่งคืนทรัพย์สินดังกล่าว
 10. เพื่อสอบสวนและจัดทำรายงานเหตุการณ์กรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและเพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 11. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 12. เพื่อการโอน สิทธิ หน้าที่ และ/หรือ ผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอนสัญญาซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับหรือการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความรับผิดตามกฎหมาย และ/หรือ ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้ท่านได้ รวมทั้งอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้

 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการประมวลผลใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ในเว็บไซต์ หรือแจ้งเป็นประกาศที่สาขาของบริษัทฯ ให้ท่านทราบ โดยอาจจะต้องมีการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติม          

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ดังต่อไปนี้

 

 1. บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 2. ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารออนไลน์ ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ์ ผู้รับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณา ผู้รับจ้างพัฒนาและดูแลระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี ที่ปรึกษาใด ๆ
 3. หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย
 4. บริษัทประกัน
 5. คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกอื่น ตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี
 6. ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองค์กร ควบรวมหรือซื้อกิจการ เป็นต้น

 

 

ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่อยู่ภายในประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ หรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลมีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และหากการเปิดเผยใดๆ มีความจำเป็นต้องขอความยินยอม ทางบริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมก่อนจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 

การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

 

บริษัทฯ อาจโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เช่นการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนนำไปประมวลผลต่อ ซึ่งการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ ในการนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ และจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทาง บริษัทต่างๆ หรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลมีมาตรฐานในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้หรือในมาตรฐานเดียวกันกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิกของบริษัทฯ หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือจนกว่าท่านได้แจ้งความประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัทฯ

 

 

สิทธิของท่าน

 

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

1

สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านและอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ เฉพาะข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอม หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ บริษัทฯ จะจัดส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอ และ/หรือตามที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้ในบางกรณีบริษัทฯ อาจทำการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 

2

สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 

ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีอัตโนมัติ และมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

 

3

สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

1)       เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

2)       เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือ สถิติ

เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

4

สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

 

ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1)    เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

2)    เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ต่อไป

3)       เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิเสธได้

4)       เมื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

5

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

ท่านมีสิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

1)       อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ หรือไม่

2)       เป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทำลายเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ท่านขอให้ระงับแทน

3)       เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านยังมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

4)       เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิในการปฏิเสธคำขอการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

6

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เมื่อการถอนความยินยอมนั้นถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

 

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

7

สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกการปฏิเสธดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลลงในบันทึกรายการ

 

8

สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

ท่านมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

การใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถทำได้ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาส่งคำร้องผ่านเวปไซต์ www.makro.co.th  หัวข้อ การขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือ ติดต่อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่สาขา (ตามเวลาทำการ) หรือ call center โทร. 1432 เวลา 6:00 - 24:00 น.

การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านt

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท่านต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หรือทำการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและตกลงว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลภายนอกอันเป็นผลจากการที่ท่านไม่ได้แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง

 

 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอด ภัยอย่างเคร่งครัด หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

 

ข่าวสารทางการตลาด

บริษัทฯ จะมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือข่าวสารทางการตลาดต่างๆ ไปให้ท่านเป็นครั้งคราวหากท่านแสดงความประสงค์ในการรับข่าวสารผ่านทางจดหมายข่าวจดหมายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยเปลี่ยนแปลงผ่านเวปไซต์ www.makro.co.th  หัวข้อ ช่องทางการเปลี่ยนแปลงความยินยอม

 

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) และข้อมูลเชิงเทคนิค

 

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) จะถูกส่งไปในเว็บบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โดยโปรแกรมนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์และการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคซึ่งอาจหมายถึงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ความสนใจ การตั้งค่า หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทบราวเซอร์ และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของบราวเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบ

 

 

ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถติดต่อและจดจำบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านได้ อีกทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้  ท่านสามารถปฏิเสธการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคุกกี้นี้อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของบริษัทฯ หรืออาจทำให้ท่านได้รับความลำบากในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรืออาจทำให้ต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (Cookies) ได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) ของบริษัทฯ ที่ https://www.makro.co.th/cookies-policy.php

 

กรณีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลดังกล่าว หรือในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบุคคลอื่น หรือในการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการในเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นๆ ต่อไป  

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา         

 

 

 

 

การแจ้งเหตุละเมิดและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น บริษัทฯ กำหนดให้ผู้แจ้งเหตุละเมิด ต้องแจ้งไปยังช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือแจ้งต่อ DPO โดยทันที โดยช่องทางในการแจ้งเหตุละเมิดฯ มีดังนี้

เบอร์โทรศัพท์: 02-067-9700  ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:00-18:00 น.

อีเมล:           : DPO@siammakro.co.th 

 

ติดต่อเรา

 

หากท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม หรือต้องการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

 

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ:       1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เบอร์โทรศัพท์:       02-779-9955  ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:00-18:00 น.

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ:       1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

อีเมล:                    DPO@siammakro.co.th


Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...